Tým

JUDr. Lenka Smolíková, LL.M.

JUDr. Lenka Smolíková LL.M.

Lenka Smolíková je advokátkou, která se specializuje na právo nemovitostí, právo obchodních společností, pracovní právo, závazkové právo včetně závazků s mezinárodním prvkem. Lenka se v advokacii pohybuje od roku 1997.

Rozsáhlé zkušenosti získala během desetileté praxe v mezinárodní advokátní kanceláři, kde se věnovala zejména právu nemovitostí a právu obchodních společenství pro německy mluvící klientelu.

Poté poskytovala právní poradenství také v oblasti obchodování s elektrickou energií. Od roku 2010 vykonává advokacii v rámci vlastní advokátní praxe.

Lenka absolvovala Právnickou fakultu Masarykovy univerzity (1996). Zúčastnila se půlročního programu na Europa-Kolleg Hamburg a postgraduálně studovala na Právnické fakultě Universität Passau (LL.M.). Má za sebou i řadu studijních a pracovních stáží v Rakousku a v Německu. Vedle advokátní praxe se věnuje přednáškové činnosti a je zapsána v seznamu soudních tlumočníků pro německý jazyk.

Lenka hovoří česky, německy a anglicky.
E-mail: lenka.smolikova@ak-smolikova.cz
Tel: +420 603 851 054