Právní služby

Advokátní kancelář poskytuje komplexní právní poradenství v následujících oblastech:

Občanské právo

Obchodní právo

Pracovní právo

Soudní řízení

Mezinárodní právo soukromé a procesní