Kontakt

JUDr. Lenka Smolíková, LL.M.
advokátka & soudní tlumočnice

Sídlo:
Milady Horákové 116/109 (mapa)
160 00 Praha 6
Tel: +420 603 851 054

IČ: 662 47 420
DIČ: CZ7356251243
ID datové schránky: 8yugcwn

Zapsána v České advokátní komoře pod číslem osvědčení ČAK 08677.

Bankovní spojení:
Číslo účtu pro platbu v CZK: 512 173 0002/4000 vedený u Expobank CZ a.s.
Číslo účtu pro platbu v EUR: 512 173 0010/4000 vedený u Expobank CZ a.s.
IBAN: CZ52 4000 0000 0051 2173 0010
BIC (SWIFT): EXPNCZPP

Povinná informace pro spotřebitele:
Spotřebitelé mohou podat návrh na mimosoudní řešení sporu ze smlouvy o poskytování právních služeb. Subjektem, který je oprávněn k mimosoudnímu řešení těchto spotřebitelských sporů, je Česká advokátní komora. Bližší informace jsou dostupné na webových stránkách www.cak.cz.